Teologija

Verovanja ranih hrišćana

O kursu Jedan od razloga gubljenja vere u naše doba jeste mišljenje da vera u Boga može da pređe sa roditelja na decu i sa jedne generacije na drugu. Ne postoji ništa netačnije od toga! Svaki novi naraštaj mora da upozna Boga, i izvor te vere lično, ili će se žar vere potpuno ugasiti. Vest […]

Postavio admin | Verovanja ranih hriscana
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof