Verovanja ranih hrišćana

O kursu

Jedan od razloga gubljenja vere u naše doba jeste mišljenje da vera u Boga može da pređe sa roditelja na decu i sa jedne generacije na drugu. Ne postoji ništa netačnije od toga! Svaki novi naraštaj mora da upozna Boga, i izvor te vere lično, ili će se žar vere potpuno ugasiti. Vest prvih hrišćana, po svedočenju njihovih neprijatelja, »zamutila je vasioni svet« i otišla čak i do rimskog dvora. Šta je to što je tako moćno delovalo na ljude prvoga veka nakon Hrista i dovelo do velikih promena u narednim vekovima? Кakva je to sila pratila prve hrišćane i davala im snagu da se suoče sa progonstvom i smrću? Кurs »Verovanja ranih hrišćana« upoznaće vas sa verom prvih hrišćana koja je radikalno promenila svet.

Online kurs  

Štampano izdanje