Ahav

mar
05

10.10. Moavski kamen

„A Misa car Moavski imaše mnogo stoke, i davaše caru Izrailjevu sto tisuća jaganjaca i sto tisuća ovnova pod runom. Ali kad umre Ahav, odmetnu se car Moavski od cara Izrailjeva“ (2. O carevima 3,4.5). Ova priča je na izuzetan način potvrđena uz pomoć kamena pronađenog 1868. godine u Devonu istočno od Mrtvog mora. Nemački […]

Postavio admin |
Više...
mar
05

10.9. Podeljeno carstvo

Slika: prikaz izgleda Solomunovog hrama Međutim, Solomonova ljubav prema raskoši opteretila je stanovništo ogromnim porezima. Nakon njegove smrti, pobuna deset severnih plemena pod Jerovoamom podelila je carstvo na dva dela – deset plemena Izraela na severu i dva plemena Jude na jugu. Da bi sprečio svoje građane da odlaze u Jerusalim kako bi prisustvovali praznicima […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof