Archibald Henry Sayce

feb
12

3.3. Spomenici iz Karkemiša

Godine 1876. vršena su iskopavanja na području drevnog Karkemiša, sto kilometara severoistočno od Alepa, u blizini granice između Turske i Sirije. Tu su pronađeni brojni impresivni spomenici istog stila kakav je zapažen u Turskoj, i još više kamenja ispisanog istim tajanstvenim hijeroglifskim simbolima. Otkrića su sada bila brojna i česta. Pronađeni su natpisi čak i […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof