Aron

mar
03

9.5. Seoba preko Edoma

Kada je izraelski narod napustio Egipat prilikom Izlaska (1445. godine pre n. e.), lutao je Sinajskim poluostrvom četrdeset godina dok nije došlo vreme da uđe u Obećanu zemlju. Put ih je vodio preko Edoma. Da li je Petra bila uporište Edomaca, ne znamo, ali izgleda verovatno da je ovde bilo mesto prebivanja njihovog cara. Mojsijev […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof