Asirija

feb
27

6.1. Vavilonske pobede

Pobeda nad Asirijom Razorenjem Ninive udruženim snagama Nabopolasara Vavilonca i Kserksa Miđanina, propast velikog Asirskog carstva bila je zapečaćena, ali još uvek su preostala neka žarišta otpora. Ašur-ubalit popeo se na nesiguran presto i pokušao da vlada iz Harana, grada skoro 400 kilometara zapadno od Ninive. Nabopolasarov gnev okrenuo se protiv njega, i 610. godine […]

Postavio admin |
Više...
feb
25

4.6. Proročena propast Ninive

Cela knjiga proroka Nauma bila je posvećena sudbini Ninive. „Teško gradu krvničkom“, grmeo je prorok, „vas je pun laži i otimanja… Za tebe zapovedi Gospod da se ne sije više ime tvoje… Načiniću ti od njega grob kad budeš prezren“ (Knjiga proroka Nauma 3,1; 2,14). Niniva je trebalo da bude sahranjena. Kraj je došao dramatično […]

Postavio admin |
Više...
feb
25

4.5. Strah i trepet Bliskog Istoka

Vratimo se sada istoriji Asirije. U desetom veku pre n. e., pod Asur Danom II, 933. godine pre n. e., i Adad Nirarijem II, 910-889. godine pre n. e., ponovo pronalazimo izveštaje o asirskim uspesima. Zatim je na vlast došao Asurnasirpal (Ašurnasirpal) II, strah i trepet Bliskog istoka, čija se izvrsna statua nalazi u Britanskom […]

Postavio admin |
Više...
feb
13

4.1. Poreklo Asiraca

Prema biblijskom izveštaju, pre mnogo vremena svet je postao tako iskvaren da je Stvoritelj bio primoran da zemlju i sve što je na njoj uništi sveopštim potopom. Preživeli su jedino Noje i njegova porodica. Nojeva tri sina bili su Ham, Sim i Jafet. Od Sima potiču semitski narodi na Bliskom istoku; od Hama su nastali […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof