Astina

feb
28

7.8. Kserks planira invaziju

Najveća preokupacija cara Kserksa bila je invazija na Grčku koju je njegov otac pokušao da izvede, ali bez uspeha. Već 483. godine pre n. e., on je otpočeo svoje pripreme za masivan pohod i, nesumnjivo, da bi dobio podršku za ovu kampanju i posavetovao se sa svojim vojskovođama, napravio je raskošan banket koji je trajao […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof