Ašur-ubalit

feb
27

6.1. Vavilonske pobede

Pobeda nad Asirijom Razorenjem Ninive udruženim snagama Nabopolasara Vavilonca i Kserksa Miđanina, propast velikog Asirskog carstva bila je zapečaćena, ali još uvek su preostala neka žarišta otpora. Ašur-ubalit popeo se na nesiguran presto i pokušao da vlada iz Harana, grada skoro 400 kilometara zapadno od Ninive. Nabopolasarov gnev okrenuo se protiv njega, i 610. godine […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof