Avram

mar
05

10.2. Uništenje Sodoma i Gomora

U međuvremenu, Lot je nemudro postupio nastanivši se u samom gradu Sodomu. Ovaj grad je postao toliko izopačen da je Bog izvestio Avrama kako namerava da ga uništi. Kao posledica Avramovog posredovanja (videti u 1. Mojsijevoj 18, 16-33), dva anđela su posetila Sodom. Na kapiji grada dočekao ih je Lot koji ih je, misleći da […]

Postavio admin |
Više...
mar
05

10.1. Avram, otac naroda

Avram se s pravom smatra ocem izraelskog naroda. Rođen je u Uru Haldejskom oko 1950. godine pre n. e. (1. Mojsijeva 11,31). Sedamdeset pet godina kasnije pozvan je da napusti Ur i da krene u zemlju koju će mu Bog pokazati. Pridružili su mu se njegov otac Tara, žena Sara, bratanac Lot i velika pratnja […]

Postavio admin |
Više...
mar
03

9.2. Avramovi potomci

Pogledajmo sada istoriju čuvenog grada Petre, jer ona seže daleko u prošlost i izuzetno je zanimljiva. Avram je imao sina po imenu Isak, a Isak je imao dva sina, Jakova i Isava. Priča o njihovom rođenju izneta je u Bibliji do najsitnijih detalja, što je dobro, jer baca svetlost na kasniju istoriju ove dvojice braće. […]

Postavio admin |
Više...
mar
01

8.1. Ur Haldejski

U celoj Bibliji, Ur Haldejski pominje se na samo četiri mesta i sva se odnose na isti događaj: Avramovo napuštanje Ura. Jedan takav tipičan stih nalazi se u 1. Mojsijevoj 11, 31, gde Biblija kaže: „I uze Tara sina svojega Avrama i Lota sina Aranova, unuka svojega i Saru snahu svoju, ženu Avrama sina svojega; […]

Postavio admin |
Više...
feb
12

3.1. Zaboravljeni narod

U političkom smislu, pokazali su se lukavijim od bilo kog od svojih suseda. Imali su veoma humane zakone i njihove žene bile su izuzetno emancipovane. Ipak, ovaj veliki narod ne samo da je nestao sa istorijske scene, već je bio izgubljen i zaboravljen do te mere da su istoričari devetnaestog veka poricali njegovo postojanje. Izdanje […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof