Avramov bunar

mar
05

10.3. Vitsaveja – izvor zakletve

Avram je krenuo dalje na jug i tu je iskopao bunar koji je nazvao Vir-Saveja, što znači „bunar (studenac) zakletve“, zbog sporazuma koji je postigao sa Avimelehom, carem gerarskim. On je otkriven na nalazištu es-Ševa, oko 5 kilometara severno od današnjeg jevrejskog grada Beršebe. Godine 1969, Institut za arheologiju Univerziteta u Tel Avivu, otpočeo je […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof