Behistunski natpis

feb
28

7.5. Darije Veliki i Behistunski natpis

Septembra 522. godine pre n. e., Darije, podržan od svojih drugova uzurpatora, odlučio je da sam zauzme presto. Provalili su u harem, ubili Smerdisa i proglasili Darija za zakonitog cara. Međutim, nije sve išlo u prilog Dariju. Dvorski prevrat kao da je bio znak za pobunu među plemenima koja su do tada bila potčinjena Persijancima. […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof