Bota

feb
25

4.6. Proročena propast Ninive

Cela knjiga proroka Nauma bila je posvećena sudbini Ninive. „Teško gradu krvničkom“, grmeo je prorok, „vas je pun laži i otimanja… Za tebe zapovedi Gospod da se ne sije više ime tvoje… Načiniću ti od njega grob kad budeš prezren“ (Knjiga proroka Nauma 3,1; 2,14). Niniva je trebalo da bude sahranjena. Kraj je došao dramatično […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof