Deir El-Bahra

feb
11

2.2. U dolini kraljeva

Tutmos u Dolini kraljeva Ahmosea je nasledio Amenofis I, a zatim Tutmos I. Umesto masivnih piramida prethodnih dinastija, Tutmos je svoju grobnicu usekao u steni u Dolini kraljeva na zapadnoj obali reke Nila, u blizini grada Vaseta, Grcima poznatog kao Teba, odnosno, današnjeg Luksora. Tutmos I nije imao sinove, već samo ćerke, tako da je njegov […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof