Deset zapovesti

mar
12

12.4. Kamene ploče

Jedini deo Biblije napisan na trajnom materijalu jeste Dekalog (Deset zapovesti). Prema Mojsiju, Bog lično „napisa… na ploče reči zaveta, deset reči“ (2. Mojsijeva 34,28). Zanimljiva je pomisao da bi one jednog dana mogle biti pronađene. Njih je Mojsije stavio u zlatom okovani kovčeg poznat kao kovčeg zaveta (2. Mojsijeva 25,21). On je, pak, bio […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof