drevni zapisi

feb
08

1.2. Drevni zapisi

Veština pisanja rano se razvila u egipatskoj istoriji. Prelepo hijeroglifsko pismo bilo je u upotrebi u vreme prvog vladara ujedinjenog Egipta. To složeno pismo sastojalo se od 750 različitih simbola ili slika, nazvanih hijeroglifi. Ponekad je slika predstavljala celu reč, a ponekad jedan glasovni slog. U drugim slučajevima, slika je predstavljala pojedinačni suglasnik. Egipatski hijeroglifi […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof