Edomci

mar
03

9.6. U ratu sa Izraelom

Oko 1000. godine pre n. e., izraelski car David pobedio je Edomce, postavio svoje garnizone po celoj zemlji i primorao ih da plaćaju danak Izraelu. Sto pedeset godina kasnije, Edomci su se pobunili protiv Jorama, cara Jude. Joram je dobio bitku, ali su Edomci zadržali svoju nezavisnost i nisu više plaćali danak. U osmom veku […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof