egipat

feb
11

2.3. Najslavniji faraon – Tutmos III i njegovi naslednici

Tutmosu III bilo je suđeno da postane najveći od svih faraona. Sagradio je svečani trem hrama u Karnaku, koji stoji i danas, čiji je čak i krov ostao netaknut. Tu je pronađen dragoceni spisak faraona. On je, takođe, ostavio i neke fine statue sa svojim likom. Kada je reč o osvajanjima, bio je bez premca […]

Postavio admin |
Više...
feb
11

2.1. Rat sa Hiksima

Sekenenreov rat sa Hiksima Varvari Hiksi, iz svog glavnog grada Avarisa u delti Nila, vladali su Egiptom gvozdenom rukom. Nisu posedovali sopstvenu kulturu; ostavili su mali broj spomenika i zapisa, i to lošijeg kvaliteta. Eksploatisali su i tlačili lokalno stanovništvo i bilo je neizbežno da dođe do rata za oslobođenje. Konačno je rat otpočeo. Sekenenre, lokalni […]

Postavio admin |
Više...
feb
08

1.2. Drevni zapisi

Veština pisanja rano se razvila u egipatskoj istoriji. Prelepo hijeroglifsko pismo bilo je u upotrebi u vreme prvog vladara ujedinjenog Egipta. To složeno pismo sastojalo se od 750 različitih simbola ili slika, nazvanih hijeroglifi. Ponekad je slika predstavljala celu reč, a ponekad jedan glasovni slog. U drugim slučajevima, slika je predstavljala pojedinačni suglasnik. Egipatski hijeroglifi […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof