Ehnaton

feb
12

3.4. Hetitsko carstvo

Konačno je 1884. godine Vilijam Rajt objavio knjigu „Carstvo Hetita“ („The Empire of the Hittites“), u kojoj je izneo toliko mnoštvo naučnih dokaza da više nije moglo biti nikakve sumnje, te su kritičari morali da se povuku. Ne samo da su Hetiti sasvim određeno identifikovani, već su zauzeli svoje mesto kao jedan od velikih drevnih […]

Postavio admin |
Više...
feb
11

2.3. Najslavniji faraon – Tutmos III i njegovi naslednici

Tutmosu III bilo je suđeno da postane najveći od svih faraona. Sagradio je svečani trem hrama u Karnaku, koji stoji i danas, čiji je čak i krov ostao netaknut. Tu je pronađen dragoceni spisak faraona. On je, takođe, ostavio i neke fine statue sa svojim likom. Kada je reč o osvajanjima, bio je bez premca […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof