Gomor

mar
05

10.2. Uništenje Sodoma i Gomora

U međuvremenu, Lot je nemudro postupio nastanivši se u samom gradu Sodomu. Ovaj grad je postao toliko izopačen da je Bog izvestio Avrama kako namerava da ga uništi. Kao posledica Avramovog posredovanja (videti u 1. Mojsijevoj 18, 16-33), dva anđela su posetila Sodom. Na kapiji grada dočekao ih je Lot koji ih je, misleći da […]

Postavio admin |
Više...
feb
13

4.3. Civilizacija u Ebli

Pokazalo se da je Ebla bila veliki grad sa oko 260 000 stanovnika. Bilo je to visoko razvijeno društvo sa dobro organizovanim obrazovnim sistemom. Za stotinu i četrnaest tablica ispostavilo se da predstavljaju vokabulare ili rečnike, organizovane po azbučnom redu, koji objašnjavaju značenje reči, pa čak i njihov izgovor. Bilo je rečnika koji su sadržavali […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof