grob

mar
05

10.4. Grobovi Sare i Avrama

Kada je Sara umrla, Avram je kupio polje u Hevronu na kome se nalazila pećina, da bi u njoj sahranio svoju ženu. Avram je takođe tu sahranjen, kao i njegov sin Isak i Isakova žena Reveka. Na identitet ove pećine upućuju spisi Josifa Flavija. Donji deo zgrade džamije koja se danas nalazi na tom mestu […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof