Habiru

feb
12

2.5. Pisma iz el-Amarne

Ehnaton je bio toliko opsednut svojom religioznom reformom da je carstvo bilo zanemareno. Saveznički carevi tražili su pomoć od faraona, ali njihove molbe nisu naišle na odziv, a njihova pisma na glinenim tablicama čuvana su u dvorskim arhivama da bi bila otkrivena tek 1884. godine. Neobično je da vlasti, kada su novootkrivene tablice bile ponuđene […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof