Halah

feb
13

4.4. Ebla, prestonica velikog carstva

Dakle, kakve veze sve to ima sa Sargonom Akadskim? Odgovor je jednostavan: tablice iz Eble otkrile su da je u jednom trenutku Sargon davao danak Ebli. Ono što je sigurno jeste da je Sargonov unuk, Naram Sin, kasnije osvojio i razorio Eblu, za šta postoje arheološki dokazi. Mi danas moramo da prihvatimo činjenicu da je […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof