Hamurabijev zakonik

feb
26

5.5. Hamurabijev zakonik

U drugom milenijumu pre n. e. Vavilon su zauzeli Amorićani. Hamurabi je bio šesti vladar nove dinastije. Predvodio je brojne vojne pohode, uspostavljajući najveće carstvo od vremena Sargona Akadskog. Njegovo najzapaženije dostignuće je veliki crni stub koji je postavio u Vavilonu, načinjen od kamena diorita i visok dva i po metra. Na njemu se nalazi […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof