hebrejsko pismo

mar
12

12.2. Alfabetsko pismo

Zbog velikog broja znakova (750) i komplikovanih umetničkih oblika u kojima su bili crtani, poznavanje egipatskih hijeroglifa bilo je ograničeno samo na pisare i obrazovane klase. Međutim, kada je pronađeno alfabetsko pismo, došlo je do dramatičnog napretka u umetnosti pisanja. Još uvek postoje neslaganja među naučnicima o tome kada i gde je pronađen alfabet. Veoma […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof