Isak

mar
05

10.4. Grobovi Sare i Avrama

Kada je Sara umrla, Avram je kupio polje u Hevronu na kome se nalazila pećina, da bi u njoj sahranio svoju ženu. Avram je takođe tu sahranjen, kao i njegov sin Isak i Isakova žena Reveka. Na identitet ove pećine upućuju spisi Josifa Flavija. Donji deo zgrade džamije koja se danas nalazi na tom mestu […]

Postavio admin |
Više...
mar
03

9.4. Jakovljevo pokajanje

Jakovljeva najvažnija mera predostrožnosti bila je, naravno, da u molitvi preklinje Boga za pomoć. Jakov je sigurno bio bolno svestan da ne zaslužuje Božju zaštitu. Svojom sopstvenom grabljivošću i prevarom navukao je na sebe Isavov gnev. Ali Bog sebe otkriva u Bibliji kao Onog koji „ne postupa s nama po gresima našim, niti nam vraća […]

Postavio admin |
Više...
mar
03

9.2. Avramovi potomci

Pogledajmo sada istoriju čuvenog grada Petre, jer ona seže daleko u prošlost i izuzetno je zanimljiva. Avram je imao sina po imenu Isak, a Isak je imao dva sina, Jakova i Isava. Priča o njihovom rođenju izneta je u Bibliji do najsitnijih detalja, što je dobro, jer baca svetlost na kasniju istoriju ove dvojice braće. […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof