Izrael

mar
06

11.1. Mesijanska proročanstva

Izraelski narod je nastanjivao Obećanu zemlju 1500 godina. Iako je njihova situacija često bila podložna promenama, postojala je jedna stvar koja je ujedinjavala narod i jačala njegovu hrabrost – nada u obećanog Mesiju. Ova nada, zapravo, postoji od samog osvita istorije. Pre nego što su Adam i Eva bili izbačeni iz Edemskog vrta zbog svog […]

Postavio admin |
Više...
mar
05

10.10. Moavski kamen

„A Misa car Moavski imaše mnogo stoke, i davaše caru Izrailjevu sto tisuća jaganjaca i sto tisuća ovnova pod runom. Ali kad umre Ahav, odmetnu se car Moavski od cara Izrailjeva“ (2. O carevima 3,4.5). Ova priča je na izuzetan način potvrđena uz pomoć kamena pronađenog 1868. godine u Devonu istočno od Mrtvog mora. Nemački […]

Postavio admin |
Više...
feb
25

4.5. Strah i trepet Bliskog Istoka

Vratimo se sada istoriji Asirije. U desetom veku pre n. e., pod Asur Danom II, 933. godine pre n. e., i Adad Nirarijem II, 910-889. godine pre n. e., ponovo pronalazimo izveštaje o asirskim uspesima. Zatim je na vlast došao Asurnasirpal (Ašurnasirpal) II, strah i trepet Bliskog istoka, čija se izvrsna statua nalazi u Britanskom […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof