Jerovoam

mar
05

10.9. Podeljeno carstvo

Slika: prikaz izgleda Solomunovog hrama Međutim, Solomonova ljubav prema raskoši opteretila je stanovništo ogromnim porezima. Nakon njegove smrti, pobuna deset severnih plemena pod Jerovoamom podelila je carstvo na dva dela – deset plemena Izraela na severu i dva plemena Jude na jugu. Da bi sprečio svoje građane da odlaze u Jerusalim kako bi prisustvovali praznicima […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof