Jerusalim

feb
27

6.5. Jeremijino proročanstvo se ispunjava

Vavilon zaustavljen kod zaliva Vavilonski izvori ukazuju da je Navuhodonosor svake godine predvodio svoju vojsku u Siriju, bacajući nepokorne gradove na kolena, skupljajući danak od onih koje je osvojio i svrgavajući svakog lokalnog vladara koji bi se usudio da se suprotstavi vlasti Vavilona. Postojao je jedan, međutim, koji je naizgled izveo uspešnu pobunu. Tri godine nakon […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof