Kambiz

feb
12

2.10.Osvajanja i pad Egipatskog carstva

Faraonova osvajanja Osnivač 22. dinastije Šošenk I (biblijski Sisak) ostavio je veliki reljef na zidu hrama u Karnaku koji ga prikazuje kako pobeđuje svoje neprijatelje. Ovde se navodi spisak od stotinu gradova za koje se tvrdi da ih je osvojio, a mnogi od njih prepoznaju se kao gradovi u Palestini. Međutim, Dž. B. Pričard (J. B. […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof