Kamose

feb
11

2.1. Rat sa Hiksima

Sekenenreov rat sa Hiksima Varvari Hiksi, iz svog glavnog grada Avarisa u delti Nila, vladali su Egiptom gvozdenom rukom. Nisu posedovali sopstvenu kulturu; ostavili su mali broj spomenika i zapisa, i to lošijeg kvaliteta. Eksploatisali su i tlačili lokalno stanovništvo i bilo je neizbežno da dođe do rata za oslobođenje. Konačno je rat otpočeo. Sekenenre, lokalni […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof