Kir I

feb
28

7.1. Poreklo Irana

Miđani i Persijanci naseljavali su teritoriju na Istoku koja danas pripada Iranu. Bili su indoevropskog porekla i doselili su se na ovu teritoriju oko 1500. godine pre n. e. To se verovatno odigralo tokom velike migracije arijanskih naroda koji su se kretali od južne Rusije ka Indiji. Dok su neki od njih prešli preko Kajberskog […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof