klinasto pismo

mar
12

12.1. Klinasto pismo i hijeroglifi

Sumersko klinasto pismo Najstariji poznati oblik pisma je sumersko klinasto pismo koje sadrži oko 800 znakova od kojih svaki predstavlja određeni zvuk. Igla za pisanje u obliku klina koristila se za pravljenje nizova otisaka na mekoj glinenoj tablici. Ponekad su te tablice sušene na suncu, ali, ukoliko nisu bile pažljivo čuvane, veoma mali broj njih je opstajao. Srećom, […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof