Luksor

feb
12

2.8. Ramzes Veliki

Setija I nasledio je njegov sin Ramzes II, koji se danas često spominje kao „Ramzes Veliki“. On je bio veliki iz više razloga. Na prvom mestu, vladao je 67 godina; drugo – ispunio je Egipat svojim spomenicima, statuama i hramovima; i treća stvar koja ga je činila posebnim bilo je to što je imao više […]

Postavio admin |
Više...
feb
11

2.3. Najslavniji faraon – Tutmos III i njegovi naslednici

Tutmosu III bilo je suđeno da postane najveći od svih faraona. Sagradio je svečani trem hrama u Karnaku, koji stoji i danas, čiji je čak i krov ostao netaknut. Tu je pronađen dragoceni spisak faraona. On je, takođe, ostavio i neke fine statue sa svojim likom. Kada je reč o osvajanjima, bio je bez premca […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof