Matije

feb
13

4.3. Civilizacija u Ebli

Pokazalo se da je Ebla bila veliki grad sa oko 260 000 stanovnika. Bilo je to visoko razvijeno društvo sa dobro organizovanim obrazovnim sistemom. Za stotinu i četrnaest tablica ispostavilo se da predstavljaju vokabulare ili rečnike, organizovane po azbučnom redu, koji objašnjavaju značenje reči, pa čak i njihov izgovor. Bilo je rečnika koji su sadržavali […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof