Merneptah stela

feb
12

2.9. Merneptahov zapis o Izraelu

Merneptah, trinaesti sin Ramzesa II, bio je izabran da nasledi svog oca. On je za sobom ostavio veliku stelu, koja se sada nalazi u Egipatskom muzeju u Kairu, gde se hvali pobedom nad Libijcima koji su očigledno napali Egipat. Ovaj spomenik je postao poznat zato što je to jedini zapis u celom Egiptu koji sadrži […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof