Muvatali

feb
12

3.6. Od Palestine do Anatolije

Prema biblijskim izveštajima, Hetiti su bili prisutni u Palestini u velikom broju, ali su se iselili, ili su bili prisiljeni da je napuste i nasele se u Anatoliji. Očigledno, najezda osvajača došla je sa severa; oni su pobedili Hetite, nametnuli indoevropski jezik i kulturu, prisvajajući ime Hetita. Prvi vladar tog novog naroda bio je Anita […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof