Navuhodonosor

feb
27

6.5. Jeremijino proročanstvo se ispunjava

Vavilon zaustavljen kod zaliva Vavilonski izvori ukazuju da je Navuhodonosor svake godine predvodio svoju vojsku u Siriju, bacajući nepokorne gradove na kolena, skupljajući danak od onih koje je osvojio i svrgavajući svakog lokalnog vladara koji bi se usudio da se suprotstavi vlasti Vavilona. Postojao je jedan, međutim, koji je naizgled izveo uspešnu pobunu. Tri godine nakon […]

Postavio admin |
Više...
feb
27

6.3. Navuhodonosorovi uspesi

Navuhodonosor je zatim nastavio svoj pohod na jug, ka Egiptu. Josif Flavije sažeto izveštava: „Tako je vavilonski car prešao preko Eufrata i uzeo celu Siriju sve do Peluzijuma.“ Ovaj grad se nalazio blizu teritorije današnjeg Sueckog kanala. Navuhodonosorovo napredovanje prema Egiptu bilo je naglo zaustavljeno tragičnom vešću iz Vavilona. Vavilonski istoričar Beros (Berosus) zabeležio je […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof