Noje

feb
26

5.3. Dokazi za sveopšti potop

Od vremena kad je otkriven Ep o Gilgamešu, istraživači su pronašli legende veoma slične prirode u mnogim plemenima i narodima sveta. Novinar Rene Norbergen (Noorbergen) napisao je knjigu pod naslovom „Dosije barka“ („The Ark File“), u kojoj iznosi 80 takvih priča i verovanja. Zapisi na tlu Kine kazuju da su Kinezi direktni potomci drevnog pretka […]

Postavio admin |
Više...
feb
25

5.1. Najstariji grad na svetu

Vavilon, najstariji grad na svetu, ima veoma interesantnu istoriju. Priča počinje biblijskim izveštajem o sveopštem potopu u vreme Noja. „I Gospod videći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji, i da su sve misli srca njihova svagda samo zle… Reče Gospod: hoću da istrebim sa zemlje ljude, koje sam stvorio, od čoveka do stoke i […]

Postavio admin |
Više...
feb
13

4.1. Poreklo Asiraca

Prema biblijskom izveštaju, pre mnogo vremena svet je postao tako iskvaren da je Stvoritelj bio primoran da zemlju i sve što je na njoj uništi sveopštim potopom. Preživeli su jedino Noje i njegova porodica. Nojeva tri sina bili su Ham, Sim i Jafet. Od Sima potiču semitski narodi na Bliskom istoku; od Hama su nastali […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof