Obećana zemlja

mar
05

10.1. Avram, otac naroda

Avram se s pravom smatra ocem izraelskog naroda. Rođen je u Uru Haldejskom oko 1950. godine pre n. e. (1. Mojsijeva 11,31). Sedamdeset pet godina kasnije pozvan je da napusti Ur i da krene u zemlju koju će mu Bog pokazati. Pridružili su mu se njegov otac Tara, žena Sara, bratanac Lot i velika pratnja […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof