Persepolj

mar
01

7.7. Biser Bliskog Istoka – Persepolj

Darije je osetio potrebu da ima jedan reprezentativan persijski grad. Zato je sagradio veličanstvenu palatu i grad koji je postao poznat kao Persepolj (Persepolis), ili Grad Persijanaca. Retko je boravio u njemu, jer mu je bilo zgodnije da boravi u Ekbatani ili Susanu u Elamu. Ali, Persepolj je bio ponos Persijanaca, pa se čak i […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof