potok Javok

mar
03

9.4. Jakovljevo pokajanje

Jakovljeva najvažnija mera predostrožnosti bila je, naravno, da u molitvi preklinje Boga za pomoć. Jakov je sigurno bio bolno svestan da ne zaslužuje Božju zaštitu. Svojom sopstvenom grabljivošću i prevarom navukao je na sebe Isavov gnev. Ali Bog sebe otkriva u Bibliji kao Onog koji „ne postupa s nama po gresima našim, niti nam vraća […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof