prorok Isaija

mar
06

11.1. Mesijanska proročanstva

Izraelski narod je nastanjivao Obećanu zemlju 1500 godina. Iako je njihova situacija često bila podložna promenama, postojala je jedna stvar koja je ujedinjavala narod i jačala njegovu hrabrost – nada u obećanog Mesiju. Ova nada, zapravo, postoji od samog osvita istorije. Pre nego što su Adam i Eva bili izbačeni iz Edemskog vrta zbog svog […]

Postavio admin |
Više...
feb
26

5.7. Isaijino proročanstvo o uništenju

U to vreme, prorok Isaija je objavio značajno proročanstvo o Vavilonu. „I Vavilon, ures carstvima i dika slavi Haldejskoj, biće kao Sodom i Gomor kad ih Bog zatr. Neće se u njemu živeti niti će se ko naseliti od kolena do kolena, niti će Arapin razapeti u njemu šatora, niti će pastiri počivati onuda… I […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof