pseudoepigrafi

mar
15

12.5. Nadahnuti kanon i apokrifi

Knjiga o Makabejcima ne ulazi u sastav većine Biblija. To je jedna od sedam knjiga koje su napisane na grčkom jeziku u „međuzavetnom“ periodu, između završetka Starog i početka Novog zaveta. Za njih se ne tvrdi da su nadahnute. Izrazi kao: „Ovako veli Gospod“, ili: „Videh u viziji“, uobičajene su u drugim biblijskim knjigama, ali […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof