Ramzes I

feb
12

2.7. Aj protiv Atona

Tutankamona je nasledio stariji državnik-sveštenik Aj, koji je preuzeo ne samo presto već i Tutankamonovu udovicu, Ankesenamon. Aja je nasledio energični faraon-vojnik Horemheb, koji je bio odani sledbenik stare religije posvećene Amonu. Očigledno je prezirao obožavanje Atona koje je Ehnaton pokušao da nametne egipatskom narodu, tako da se osvetio time što je poslao svoje ljude […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof