san

feb
27

6.6. Zlatni kip neumornog graditelja

Svetska čuda Na domaćem terenu, Navuhodonosor se pokazao kao neumorni graditelj. Kao što je obnavljao zigurate u Uru, Borsipi i na drugim mestima, dovršio je i zigurat koji je njegov otac počeo da obnavlja. Podigao je najmanje 54 hrama i sagradio veličanstvenu ulicu procesija u srcu Vavilona. Napisao je: „Kada me je bog Marduk, veliki […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof