Sargon

feb
25

4.5. Strah i trepet Bliskog Istoka

Vratimo se sada istoriji Asirije. U desetom veku pre n. e., pod Asur Danom II, 933. godine pre n. e., i Adad Nirarijem II, 910-889. godine pre n. e., ponovo pronalazimo izveštaje o asirskim uspesima. Zatim je na vlast došao Asurnasirpal (Ašurnasirpal) II, strah i trepet Bliskog istoka, čija se izvrsna statua nalazi u Britanskom […]

Postavio admin |
Više...
feb
13

4.4. Ebla, prestonica velikog carstva

Dakle, kakve veze sve to ima sa Sargonom Akadskim? Odgovor je jednostavan: tablice iz Eble otkrile su da je u jednom trenutku Sargon davao danak Ebli. Ono što je sigurno jeste da je Sargonov unuk, Naram Sin, kasnije osvojio i razorio Eblu, za šta postoje arheološki dokazi. Mi danas moramo da prihvatimo činjenicu da je […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof