Ser Henri Rolinson

feb
25

5.2. Asurbanipalova biblioteka

Džordž Smit (George Smith) je rođen u Čelsiju u Londonu 1840. godine. Kao mladić postao je šegrt kod jednog gravera. Bio je fasciniran spomenicima i predmetima koji su pristizali u London iz asirskih iskopina, te je u okviru svojih skromnih sredstava tragao za svakom knjigom na tu temu, koju je mogao da nađe. Svaki slobodan […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof