Tel el-MUkajar

mar
01

8.2. Potraga za blagom u Tel el-Mukajaru

Zigurat  Tel el-Mukajar Zaboravimo na trenutak Ur Haldejski i pođimo na jug Iraka gde postoji jedan veoma interesantan zigurat, ili kula-svetilište, poznat lokalnom stanovništvu kao Tel el-Mukajar, što znači „Humka od smole“, tako nazvan zato što su cigle zigurata međusobno bile spojene pomoću bitumena ili zemljane smole. To je očigledno bila značajna građevina, ali šta je […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof