Tišendorf

mar
12

12.8. Verodostojnost Svetog pisma

Tačan prevod Značaj svitaka ne leži u starom materijalu od kog su načinjeni, ni u drevnom pismu kojim su pisani, već u njihovom sadržaju. Tu su se nalazili prepisi Biblije stariji od bilo kojih ikada pronađenih. Šta je tu pisalo? Da li su naučnici otkrili da je današnja Biblija iskrivljena verzija originalnih spisa? Nestrpljivo su prionuli […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof