Tomirida

feb
28

7.3. Kir ispunjava proroštvo

Jevrejski narod željno je pratio razvoj događaja i prepoznao u Kiru ispunjenje Isaijinog proročanstva. Tako su, kada se prilika ukazala, jevrejski lideri skrenuli Kiru pažnju na ta proročanstva napisana nekih 160 godina ranije. „Ovako govori Gospod pomazaniku svojemu Kiru, kojega držim za desnicu, da oborim pred njim narode i careve raspašem, da se otvaraju vrata […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof